آنچلوتی: رونالدوی 100 کیلیویی هم پدیده بود

باشگاه خبر ورزشی

آنچلوتی: رونالدوی 100 کیلیویی هم پدیده بودکارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی و فعلی بایرن مونیخ بهRead More…