طلای ۸۶ کیلو کشتی به سعداله‌یف روس‌ رسید

باشگاه خبر ورزشی

طلای ۸۶ کیلو کشتی به سعداله‌یف روس‌ رسیدعنوان قهرمانی وزن ۸۶ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزادRead More…