طلا کایاک ۲۰۰ متر انفرادی مردان به بریتانیا رسید

باشگاه خبر ورزشی

طلا کایاک ۲۰۰ متر انفرادی مردان به بریتانیا رسیدقایقران بریتانیا موفق شد در ماده کایاکRead More…