شرط عجیب سعودی ها برای شطرنج بازان قطر!

باشگاه خبر ورزشی

شرط عجیب سعودی ها برای شطرنج بازان قطر! فدارسیون شطرنج قطر به انتقاد تند ازRead More…

حضور اینفانتینو در جشن عربستانی ها پس از تفاهمنامه ایران و قطر!

باشگاه خبر ورزشی

حضور اینفانتینو در جشن عربستانی ها پس از تفاهمنامه ایران و قطر! در شرایطی کهRead More…