ترابی یا امیری؛ تردید جدید کی‌روش (عکس)

عکس های ورزشی

ترابی یا امیری؛ تردید جدید کی‌روش (عکس)نمایش ضعیف مهاجم نفت در بازی با هند باعثRead More…