آتشی: نام باشگاه استقلال رامن انتخاب کردم

مدیرداخلی باشگاه استقلال با اشاره به سوابق مدیریتی خود و انتخاب نام «استقلال» که توسطRead More…