تلفن سایت

تماس با ما

آدرس:

استان سمنان، شاهرود
خیابان 22 بهمن، 20 متر بالاتر از بانک انصار
کانون آگهی تبلیغاتی هزاره سوم

تلفن:

دفتر: 32242302(023)
همراه: 09127732179 و 09192732298

فکس:

32242304(023)

ایمیل:

hezarehsevom.org@gmail.com

کاربران میتوانند از طریق این صفحه به طور مستقیم پیام ارسال کنند.