تلفن سایت

لیست موارد مجموعه رهن

شهر:
نوع ملک:
قرارداد:
قیمت / رهن از تا ریال
مبلغ اجاره از تا ریالرهن آپارتمان، شاهرود، 100 متر، 2 اتاق

رهن: 50000000 ریال / اجاره: 4000000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت خ تهران روبه روی مهدیه - طبقه دوم- ساخت 93- گرمایش پکیج- کابینت MDF- پارکینگ- انباری- کف سرامیک- رهن قابل کاهش با افزایش- مناسب برای خانواده و دانشجو

رهن زمین، شاهرود، 75 متر

رهن: 150/000/000 ریال / اجاره: 0 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک دیانا" - تلفن: 023-32236161 / موبایل: 09192737336
در موقعیت بهارستان- بر اتوبان- مجتمع گلبهار - مجهز به تمامی امکانات آسانسور- انباری - پارکینگ -کابنت ام دی اف و...

رهن آپارتمان، شاهرود، 100 متر، 2 اتاق

رهن: 100000000 ریال / اجاره: 6500000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ 22بهمن - مناسب برای خانواده و دانشجوی دختر-کف کامل سرامیک-کابینت های کلاس-دارای پارکینگ و انباری-اسانسور دارد-با بهترین موقعیت مکانی-فوق العاده شیک

رهن آپارتمان، شاهرود، 90 متر، 2 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 5000000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ22بهمن - مناسب برای دانشجوی دختر-مبله-طبقه اول-دارای پارکینگ و انباری

رهن آپارتمان، شاهرود، 90 متر، 2 اتاق

رهن: 100000000 ریال / اجاره: 4000000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ 22بهمن - مناسب برای دانشجوی دختر و پسر-طبقه دوم-دارای پارکینگ و انباری-ساختمان فوقالعاده تمیز-با بهترین موقعیت مکانی-بدون صاحبخانه

رهن آپارتمان، شاهرود، 70 متر، 1 اتاق

رهن: 30000000 ریال / اجاره: 4500000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت میدان امام - مناسب برای دانشجوی دختر با موقعیت مکانی عالی-بدون صاحبخانه طبقه اول

رهن آپارتمان، شاهرود، 85 متر، 2 اتاق

رهن: 40000000 ریال / اجاره: 4000000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت نزدیک فلکه مرکزی - اپارتمان مناسب برای دانشجوی پسر-دارای موقعیت مکانی عالی

رهن آپارتمان، شاهرود، 70 متر، 1 اتاق

رهن: 10000000 ریال / اجاره: 3500000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ 22بهمن - دارای پارکینگ و انباری-کف کامل سرامیک-مناسب برای دانشجویان دختر و پسر-

رهن آپارتمان، شاهرود، 100 متر، 2 اتاق

رهن: 150000000 ریال / اجاره: 5000000 ریال
اضافه شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - جهت خانواده.داراي آسانسور و پاركينگ و انباري .

رهن آپارتمان، شاهرود، 70 متر، 1 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 3000000 ریال
اضافه شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - جهت دانشجو دختر . كف سراميك . طبقه دوم .

رهن آپارتمان، شاهرود، 70 متر، 1 اتاق

رهن: 30000000 ریال / اجاره: 3600000 ریال
اضافه شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - جهت دانشجو دختر . طبقه همكف .

رهن آپارتمان، شاهرود، 110 متر، 2 اتاق

رهن: 30000000 ریال / اجاره: 5000000 ریال
اضافه شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - جهت خانواده .

رهن آپارتمان، شاهرود، 50 متر، 1 اتاق

رهن: 50000000 ریال / اجاره: 1800000 ریال
اضافه شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - دانشجو دختر يا پسر . با ورودي مستقل .

رهن آپارتمان، شاهرود، 55 متر، 1 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 3000000 ریال
اضافه شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - جهت دانشجو دختر . كف سراميك .

رهن آپارتمان، شاهرود، 140 متر، 2 اتاق

رهن: 50000000 ریال / اجاره: 7500000 ریال
اضافه شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - جهت خانواده يا دانشجو . داراي كف سراميك و كابينت MDF و آسانسور و پاركينگ و انباري ميباشد .

رهن آپارتمان، شاهرود، 65 متر، 1 اتاق

رهن: 40000000 ریال / اجاره: 5000000 ریال
اضافه شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - جهت دانشجو دختر . كف سراميك . با وسايل كامل . كابينت MDF . آسانسور .

رهن آپارتمان، شاهرود، 80 متر، 1 اتاق

رهن: 3000000 ریال / اجاره: 3600000 ریال
اضافه شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - جهت دانشجو پسر يا دختر . با ورودي مستقل .

رهن آپارتمان، شاهرود، 90 متر، 2 اتاق

رهن: 40000000 ریال / اجاره: 4000000 ریال
اضافه شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت عالي - جهت دانشجو پسر . كف سراميك .