تلفن سایت

لیست زیرمجموعه تولید و اجرای سقف سازه فضایی

نمایش 1-3 از 3 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلسابقه کارشرح خدماتشهرآدرسرزومه
شرکت فضا سازه نقش جهان031-45838158-9 مشاوره ،طراحی ،تولید و اجرای سازه های فضاییاصفهانکارخانه:اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد
شرکت فضا سازه نقش جهان031-36687757-3 مشاوره طراحی ،تولید ، اجرا اصفهاندفتر مرکزی : اصفهان خیابان هزار جریب
شرکت فضا سازه نقش جهان021-22473471-2 مشاوره طراحی ،تولید ،اجرا سقف سازه فضاییتهراندفتر تهران : پاسداران