Home » باشگاه خبر ورزشی » AFC: ایران برای صعود به دور دوم به روسیه می رود

AFC: ایران برای صعود به دور دوم به روسیه می رود

AFC: ایران برای صعود به دور دوم به روسیه می رود

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی از تیم ملی ایران به عنوان یکی از شانس های اصلی این قاره برای درخشش در جام جهانی یاد کرد.

AFC: ایران برای صعود به دور دوم به روسیه می رود

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی از تیم ملی ایران به عنوان یکی از شانس های اصلی این قاره برای درخشش در جام جهانی یاد کرد.

(image)
AFC: ایران برای صعود به دور دوم به روسیه می رود

About