تلفن سایت

لیست موارد مجموعه اجاره

شهر:
نوع ملک:
قرارداد:
قیمت / رهن از تا ریال
مبلغ اجاره از تا ریالاجاره تجاری، شاهرود، 30 متر

اجاره: 6.000.000 ریال
اضافه شده در ۷ مهر ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت تجاري -