تلفن سایت

لیست موارد مجموعه رهن

شهر:
نوع ملک:
قرارداد:
قیمت / رهن از تا ریال
مبلغ اجاره از تا ریالرهن آپارتمان، شاهرود، 40 متر، 2 اتاق

رهن: 400/000/000 ریال / اجاره: ریال
اضافه شده در ۳ آبان ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ شهربانی - مغازه اجاره ای با 4متر بر-مناسب برای هر کاری

رهن آپارتمان، شاهرود، 40 متر، 2 اتاق

رهن: 150/000/000 ریال / اجاره: 15/000/000 ریال
اضافه شده در ۳ آبان ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ17 شهریور - مغازه اجاره ای با 8 متر بر-شیشه سکوریت0مناسب برای تمامی شغل

رهن آپارتمان، شاهرود، 150 متر، 2 اتاق

رهن: 30/000/000 ریال / اجاره: ریال
اضافه شده در ۳ آبان ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت بوستان گلها - کف سرامیک-کابینت mdfطبقه سوم بدون پارکینگ

رهن آپارتمان، شاهرود، 95 متر، 2 اتاق

رهن: 250/000/000 ریال / اجاره: ریال
اضافه شده در ۳ آبان ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ چمران - موقعیت مکانی خوب-طبقه اول-دارای پارکینگ و انباری

رهن آپارتمان، شاهرود، 80 متر، 2 اتاق

رهن: 20/000/000 ریال / اجاره: 4/000/000 ریال
اضافه شده در ۸ مهر ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت میدان امام - مناسب برای دانشجوی دختر و خانواده-با بهترین موقعیت مکانی

رهن آپارتمان، شاهرود، 90 متر، 2 اتاق

رهن: 250/000/000 ریال / اجاره: 0 ریال
اضافه شده در ۸ مهر ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ تهران - مناسب برای خانواده و دانشجوی دختر و پسر-ساختمان نوساز-

رهن آپارتمان، شاهرود، 90 متر، 2 اتاق

رهن: 250/000/000 ریال / اجاره: 0 ریال
اضافه شده در ۸ مهر ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ تهران - مناسب برای خانواده و دانشجوی دختر و پسر-ساختمان نوساز-

رهن آپارتمان، شاهرود، 80 متر، 2 اتاق

رهن: 50/000/000 ریال / اجاره: 4/000/000 ریال
اضافه شده در ۸ مهر ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ فردوسی - کف موکت-کابینت فلزی-

رهن آپارتمان، شاهرود، 65 متر، 1 اتاق

رهن: 60/000/000 ریال / اجاره: 1/000/000 ریال
اضافه شده در ۸ مهر ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت نزدیک دانشگاه ازاد و صنعتی - طبقه همکف-کف موکت-مناسب برای دانشجوی دختر و پسر

رهن آپارتمان، شاهرود، 90 متر، 2 اتاق

رهن: 30/000/000 ریال / اجاره: 4/300/000 ریال
اضافه شده در ۸ مهر ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت بوستان گلها - بابهترین موقعیت مکانی-مناسب برای دانشجوی دختر و پسر-کف سرامیک-بدون صاحبخانه-

رهن آپارتمان، شاهرود، 90 متر، 2 اتاق

رهن: 250/000/000 ریال / اجاره: ریال
اضافه شده در ۸ مهر ۱۳۹۳ توسط "املاک آرش امیری" - تلفن: 023-32237000 / موبایل: 09122735300
در موقعیت خ چمران - کف سرامیک-کابینت MDF-گاز رو میزی-شومینه-نور مخفی

رهن تجاری، شاهرود، 35 متر

رهن: 400.000.000 ریال / اجاره: ریال
اضافه شده در ۷ مهر ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت تجاري -

رهن آپارتمان، شاهرود، 130 متر، 2 اتاق

رهن: 100.000.000 ریال / اجاره: 3600000 ریال
اضافه شده در ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - جهت خانواده . طبقه همكف .

رهن آپارتمان، شاهرود، 135 متر، 2 اتاق

رهن: 100.000.000 ریال / اجاره: 5000000 ریال
اضافه شده در ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - فول امكانات . جهت زن و شوهر يا دانشجو دختر .

رهن آپارتمان، شاهرود، 155 متر، 3 اتاق

رهن: 450000000 ریال / اجاره: 3000000 ریال
اضافه شده در ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - فول امكانات .

رهن آپارتمان، شاهرود، 65 متر، 1 اتاق

رهن: 100.000.000 ریال / اجاره: 3.000.000 ریال
اضافه شده در ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک معماریان" - تلفن: 023-32223446 / موبایل: 09121733446
در موقعیت مسكوني - جهت دانشجو دختر

رهن آپارتمان، شاهرود، 85 متر، 1 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 2700000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت خ دانشجو - طبقه اول- دو واحدی- مبلغ اجاره قابل تغییر-مناسب برای خانواده یا دانشجوی دختر

رهن آپارتمان، شاهرود، 110 متر، 2 اتاق

رهن: 40000000 ریال / اجاره: 4500000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت خ تهران- خ نادر - طبقه همکف- حیاط اختصاصی- کف موکت- سه واحدی- رهن قابل افزایش یا کاهش- مناسب برای خانواده، دانشجوی پسر یا دختر

رهن آپارتمان، شاهرود، 125 متر، 2 اتاق

رهن: 30000000 ریال / اجاره: 4200000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت شهرک البرز - طبقه همکف- کف موکت- سه واحدی- دارای پارکینگ- مناسب برای خانواده، دانشجوی پسر و دختر

رهن آپارتمان، شاهرود، 50 متر، 1 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 3300000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک 22بهمن" - تلفن: 023-32222000 / موبایل: 09121731001
در موقعیت عالی - مناسب برای دانشجو

رهن آپارتمان، شاهرود، 85 متر، 2 اتاق

رهن: 130000000 ریال / اجاره: 600000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت خ مصلی - طیقه اول و سوم- سه واحدی- کف سرامیک- نبش خ اصلی- مناسب برای دانشجوی پسر

رهن آپارتمان، شاهرود، 90 متر، 1 اتاق

رهن: 30000000 ریال / اجاره: 3500000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت خ تهران- خ نادر - طبقه همکف- دو واحدی- کف سرامیک- مناسب برای خانواده و دانشجوی دختر

رهن ویلایی، شاهرود، 80 متر، 2 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 4500000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک 22بهمن" - تلفن: 023-32222000 / موبایل: 09121731001
در موقعیت مرکزشهر - مناسب برای تا 4 نفر دانشجو

رهن آپارتمان، شاهرود، 70 متر، 2 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 4000000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت خ مصلی - طبقه اول- کف سرامیک- سه واحدی- مناسب برای دانشجوی دختر

رهن آپارتمان، شاهرود، 85 متر، 2 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 3000000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک 22بهمن" - تلفن: 023-32222000 / موبایل: 09121731001
در موقعیت خیابان تهران - آسانسور کف سرامیک مناسب برای دانشجو دختر

رهن آپارتمان، شاهرود، 90 متر، 1 اتاق

رهن: 30000000 ریال / اجاره: 4000000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت خ رودکی - طبقه اول- سه واحدی- رهن قابل افزایش یا کاهش- مناسب برای خانواده، دانشجوی پسر یا دختر

رهن آپارتمان، شاهرود، 80 متر، 2 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 3700000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت خ نهران- چهارراه نادر - طبقه دوم- دو واحدی- نوساز- کف سرامیک

رهن آپارتمان، شاهرود، 120 متر، 2 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 3500000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "املاک 22بهمن" - تلفن: 023-32222000 / موبایل: 09121731001
در موقعیت خیابان امام خمینی - کف موکت نقاشی شده مناسب برای دانشجو یا خانواده

رهن آپارتمان، شاهرود، 70 متر، 2 اتاق

رهن: 40000000 ریال / اجاره: 3000000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت خ زینبیه - طبقه سوم- کف سرامیک- نبش خ اصلی- مناسب برای خانواده و دانشجوی دختر

رهن آپارتمان، شاهرود، 70 متر، 1 اتاق

رهن: 20000000 ریال / اجاره: 3000000 ریال
اضافه شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط "مسکن جزیره" - تلفن: 023-32345684 / موبایل: 09193746527
در موقعیت خ تهران- خ نادر - طبقه اول- سه واحدی- کف سرامیک- مناسب برای دانشجوی دختر