Home » باشگاه خبر ورزشی » 8 امتیاز از هشت بازی حاصل تلاش یحیی و شاگردان/ افت فاحش فینالیست حذفی بعد از تعطیلات

8 امتیاز از هشت بازی حاصل تلاش یحیی و شاگردان/ افت فاحش فینالیست حذفی بعد از تعطیلات

8 امتیاز از هشت بازی حاصل تلاش یحیی و شاگردان/ افت فاحش فینالیست حذفی بعد از تعطیلات
فینالیست جام حذفی و یکی از نماینده های شایسته ایران در آسیا برخلاف آن چه تصور می شد در لیگ برتر نتوانست به رقابت در کورس قهرمانی ادامه بدهد.

8 امتیاز از هشت بازی حاصل تلاش یحیی و شاگردان/ افت فاحش فینالیست حذفی بعد از تعطیلات

فینالیست جام حذفی و یکی از نماینده های شایسته ایران در آسیا برخلاف آن چه تصور می شد در لیگ برتر نتوانست به رقابت در کورس قهرمانی ادامه بدهد.
8 امتیاز از هشت بازی حاصل تلاش یحیی و شاگردان/ افت فاحش فینالیست حذفی بعد از تعطیلات

بک لینک قوی

About