Home » باشگاه خبر ورزشی » 8 استقلالی در خطر از دست دادن دربی

8 استقلالی در خطر از دست دادن دربی

8 استقلالی در خطر از دست دادن دربی
8 بازیکن تیم استقلال در صورت دریافت اخطار در دیدار با سپاهان دربی را از دست خواهند داد.

8 استقلالی در خطر از دست دادن دربی

8 بازیکن تیم استقلال در صورت دریافت اخطار در دیدار با سپاهان دربی را از دست خواهند داد.
8 استقلالی در خطر از دست دادن دربی

بک لینک

About