Home » باشگاه خبر ورزشی » 6ستاره احتمالی دربی اهواز

6ستاره احتمالی دربی اهواز

6ستاره احتمالی دربی اهواز
استقلال خوزستان و فولاد باید دیداری مهم و سرنوشت ساز را برابر هم انجام دهند، دیداری که مطمئنا یک دوئل مهم در ورزشگاه بدون تماشاگر خواهد بود.

6ستاره احتمالی دربی اهواز

استقلال خوزستان و فولاد باید دیداری مهم و سرنوشت ساز را برابر هم انجام دهند، دیداری که مطمئنا یک دوئل مهم در ورزشگاه بدون تماشاگر خواهد بود.
6ستاره احتمالی دربی اهواز

About