Home » باشگاه خبر ورزشی » 360 دقیقه‌ای های لیگ برتر را بشناسید/ استقلال عجیب‌ترین تیم در بین لیگ برتری‌ها

360 دقیقه‌ای های لیگ برتر را بشناسید/ استقلال عجیب‌ترین تیم در بین لیگ برتری‌ها

360 دقیقه‌ای های لیگ برتر را بشناسید/ استقلال عجیب‌ترین تیم در بین لیگ برتری‌ها
پس از گذشت چهار هفته از بازی‌های لیگ شانزدهم، تنها 81 نفر از بازیکنان حاضر در لیگ برای تیم‌های شان به‌طور کامل در میدان حضور داشتند در این آبی پوشان با تنها 3 بازیکن، بیشترین تغییر را در بین بازیکنان خود دیدند.

360 دقیقه‌ای های لیگ برتر را بشناسید/ استقلال عجیب‌ترین تیم در بین لیگ برتری‌ها

پس از گذشت چهار هفته از بازی‌های لیگ شانزدهم، تنها 81 نفر از بازیکنان حاضر در لیگ برای تیم‌های شان به‌طور کامل در میدان حضور داشتند در این آبی پوشان با تنها 3 بازیکن، بیشترین تغییر را در بین بازیکنان خود دیدند.
360 دقیقه‌ای های لیگ برتر را بشناسید/ استقلال عجیب‌ترین تیم در بین لیگ برتری‌ها

مدرسه

About