Home » باشگاه خبر ورزشی » اختصاصی “ورزش سه”/ داوور شوکر بازی کرواسی– ایران را تایید کرد(عکس)

اختصاصی “ورزش سه”/ داوور شوکر بازی کرواسی– ایران را تایید کرد(عکس)

اختصاصی “ورزش سه”/ داوور شوکر بازی کرواسی– ایران را تایید کرد(عکس)
داوور شوکر، رئیس فدراسیون فوتبال کرواسی خبر بازی دوستانه این تیم با ایران را تایید کرد.

اختصاصی “ورزش سه”/ داوور شوکر بازی کرواسی– ایران را تایید کرد(عکس)

داوور شوکر، رئیس فدراسیون فوتبال کرواسی خبر بازی دوستانه این تیم با ایران را تایید کرد.
اختصاصی “ورزش سه”/ داوور شوکر بازی کرواسی– ایران را تایید کرد(عکس)

خرید غذا

ابزار رسانه

About