Home » باشگاه خبر ورزشی » شاهرخی: مشکل فوتبال ایران، وجود آدم های “اشتباهی” است

شاهرخی: مشکل فوتبال ایران، وجود آدم های “اشتباهی” است

شاهرخی: مشکل فوتبال ایران، وجود آدم های “اشتباهی” است

بازیکن و مربی سابق پاس می گوید تمام بازیکنان و اعضای این باشگاه از خبر انتقال این تیم تعجب کردند و اصطلاحا “شاخ در آوردند.”

شاهرخی: مشکل فوتبال ایران، وجود آدم های “اشتباهی” است

بازیکن و مربی سابق پاس می گوید تمام بازیکنان و اعضای این باشگاه از خبر انتقال این تیم تعجب کردند و اصطلاحا “شاخ در آوردند.”

(image)
شاهرخی: مشکل فوتبال ایران، وجود آدم های “اشتباهی” است

About