Home » باشگاه خبر ورزشی » گزارش AFC از انتخاب برترین فوتسالیست آسیا

گزارش AFC از انتخاب برترین فوتسالیست آسیا

گزارش AFC از انتخاب برترین فوتسالیست آسیا
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به انتخاب علی اصغر حسن زاده به عنوان برترین فوتسالیست قاره آسیا در سال ۲۰۱۶ پرداخت.

گزارش AFC از انتخاب برترین فوتسالیست آسیا

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به انتخاب علی اصغر حسن زاده به عنوان برترین فوتسالیست قاره آسیا در سال ۲۰۱۶ پرداخت.
گزارش AFC از انتخاب برترین فوتسالیست آسیا

About