Home » باشگاه خبر ورزشی » گاتزتا: ناینگولان با رم تمدید خواهد کرد

گاتزتا: ناینگولان با رم تمدید خواهد کرد

گاتزتا: ناینگولان با رم تمدید خواهد کرد
گاتزتا دلو اسپورت مدعی شد که راجا ناینگولان، هافبک رم، قراردادش با این باشگاه را تمدید خواهد کرد.

گاتزتا: ناینگولان با رم تمدید خواهد کرد

گاتزتا دلو اسپورت مدعی شد که راجا ناینگولان، هافبک رم، قراردادش با این باشگاه را تمدید خواهد کرد.
گاتزتا: ناینگولان با رم تمدید خواهد کرد

About