Home » باشگاه خبر ورزشی » کی روش: کریمی بابت تک تک کلماتش عذرخواهی کند

کی روش: کریمی بابت تک تک کلماتش عذرخواهی کند

کی روش: کریمی بابت تک تک کلماتش عذرخواهی کند

کارلوس کی روش بیانیه ای صادر کرد. او عقیده دارد با توجه به نتایج و دستاوردهایش نباید جایی برای انتقادات قابل توجه باقی می ماند.

کی روش: کریمی بابت تک تک کلماتش عذرخواهی کند

کارلوس کی روش بیانیه ای صادر کرد. او عقیده دارد با توجه به نتایج و دستاوردهایش نباید جایی برای انتقادات قابل توجه باقی می ماند.

(image)
کی روش: کریمی بابت تک تک کلماتش عذرخواهی کند

About