Home » باشگاه خبر ورزشی » کمیته انضباطی استقلال و پرسپولیس را نقره داغ کرد

کمیته انضباطی استقلال و پرسپولیس را نقره داغ کرد

کمیته انضباطی استقلال و پرسپولیس را نقره داغ کرد

کمیته انضباطی آرای خود را درباره تیم های لیگ برتر فوتبال و فوتسال صادر کرد.

کمیته انضباطی استقلال و پرسپولیس را نقره داغ کرد

کمیته انضباطی آرای خود را درباره تیم های لیگ برتر فوتبال و فوتسال صادر کرد.

(image)
کمیته انضباطی استقلال و پرسپولیس را نقره داغ کرد

About