Home » باشگاه خبر ورزشی » کفاشیان: ایران از همه بازی ها میزبانی می کند

کفاشیان: ایران از همه بازی ها میزبانی می کند

کفاشیان: ایران از همه بازی ها میزبانی می کند

ایسنا: علی کفاشیان که امروز (سه شنبه) به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال ایران در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور یافته بود عنوان کرد …

کفاشیان: ایران از همه بازی ها میزبانی می کند

ایسنا: علی کفاشیان که امروز (سه شنبه) به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال ایران در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور یافته بود عنوان کرد …

(image)
کفاشیان: ایران از همه بازی ها میزبانی می کند

About