Home » اخبار فوتبال » کریمی: این بار از فوتبال بروم دیگر برنمی گردم/ دایی کجا از من حمایت کرده است؟!

کریمی: این بار از فوتبال بروم دیگر برنمی گردم/ دایی کجا از من حمایت کرده است؟!

کریمی: این بار از فوتبال بروم دیگر برنمی گردم/ دایی کجا از من حمایت کرده است؟!

سرمربی سپیدرود رشت گفت: من امروز در این فوتبال هستم و شاید فردا نباشم، این دفعه هم بروم، دیگر من را در این فوتبال نمی بینید.

کریمی: این بار از فوتبال بروم دیگر برنمی گردم/ دایی کجا از من حمایت کرده است؟!

سرمربی سپیدرود رشت گفت: من امروز در این فوتبال هستم و شاید فردا نباشم، این دفعه هم بروم، دیگر من را در این فوتبال نمی بینید.

(image)
کریمی: این بار از فوتبال بروم دیگر برنمی گردم/ دایی کجا از من حمایت کرده است؟!

About