Home » باشگاه خبر ورزشی » کدام استقلالی بازیکن سیاه جامگان را نجات داد؟

کدام استقلالی بازیکن سیاه جامگان را نجات داد؟

کدام استقلالی بازیکن سیاه جامگان را نجات داد؟

بازی روز گذشته استقلال تهران و سیاه جامگان مشهد با اتفاقی پسندیده از سوی آبی های تهرانی همراه بود.

کدام استقلالی بازیکن سیاه جامگان را نجات داد؟

بازی روز گذشته استقلال تهران و سیاه جامگان مشهد با اتفاقی پسندیده از سوی آبی های تهرانی همراه بود.

(image)
کدام استقلالی بازیکن سیاه جامگان را نجات داد؟

About