Home » باشگاه خبر ورزشی » کامیابی نیا: بحث من با پرسپولیس بحث مالی نیست

کامیابی نیا: بحث من با پرسپولیس بحث مالی نیست

کامیابی نیا: بحث من با پرسپولیس بحث مالی نیست

خبرگزاری فارس : برانکو ایوانوویچ در نشست خبری امروزش اعلام کرد که کمال کامیابی نیا در لیست این تیم برای بازی فردا مقابل سیاه جامگان حضور ندارد و این موضوع باعث به راه افتادن شایعاتی مبنی بر اینکه این بازیکن به دلیل …

کامیابی نیا: بحث من با پرسپولیس بحث مالی نیست

خبرگزاری فارس : برانکو ایوانوویچ در نشست خبری امروزش اعلام کرد که کمال کامیابی نیا در لیست این تیم برای بازی فردا مقابل سیاه جامگان حضور ندارد و این موضوع باعث به راه افتادن شایعاتی مبنی بر اینکه این بازیکن به دلیل …

(image)
کامیابی نیا: بحث من با پرسپولیس بحث مالی نیست

About