Home » باشگاه خبر ورزشی » چیچاریتو: به بایرن نمی‌روم

چیچاریتو: به بایرن نمی‌روم

چیچاریتو: به بایرن نمی‌روم
مهاجم مکزیکی لورکوزن شایعه پیوستنش به بایرن را تکذیب کرد.

چیچاریتو: به بایرن نمی‌روم

مهاجم مکزیکی لورکوزن شایعه پیوستنش به بایرن را تکذیب کرد.
چیچاریتو: به بایرن نمی‌روم

اپدیت نود32

مرکز فیلم

About