Home » باشگاه خبر ورزشی » چهار پیروزی برای شطرنج‌بازان ایران در دور سوم

چهار پیروزی برای شطرنج‌بازان ایران در دور سوم

چهار پیروزی برای شطرنج‌بازان ایران در دور سوم
دور سوم مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان جهان با چهار پیروزی، یک تساوی و سه باخت برای نمایندگان ایران پیگیری شد.

چهار پیروزی برای شطرنج‌بازان ایران در دور سوم

دور سوم مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان جهان با چهار پیروزی، یک تساوی و سه باخت برای نمایندگان ایران پیگیری شد.
چهار پیروزی برای شطرنج‌بازان ایران در دور سوم

خرید بک لینک

About