Home » باشگاه خبر ورزشی » چند سوال از علی کریمی

چند سوال از علی کریمی

چند سوال از علی کریمی

خبرآنلاین: علی کریمی و به راه انداختن سر وصدای زیاد در فوتبال ایران. او شمشیر به کمر بسته و دارد از بی عدالتی ها می گوید. از بخور بخورهایی که در این فوتبال وجود دارد …

چند سوال از علی کریمی

خبرآنلاین: علی کریمی و به راه انداختن سر وصدای زیاد در فوتبال ایران. او شمشیر به کمر بسته و دارد از بی عدالتی ها می گوید. از بخور بخورهایی که در این فوتبال وجود دارد …

(image)
چند سوال از علی کریمی

About