Home » باشگاه خبر ورزشی » چرا AFC نام ایران را از قلم انداخت؟

چرا AFC نام ایران را از قلم انداخت؟

چرا AFC نام ایران را از قلم انداخت؟

خبرگزاری فارس: علی پروین پیشکسوت نامدار فوتبال ایران پیشنهاد جالب توجهی برای کمک به زلزله زدگان زلزله اخیر در استان کرمانشاه مطرح کرد. …

چرا AFC نام ایران را از قلم انداخت؟

خبرگزاری فارس: علی پروین پیشکسوت نامدار فوتبال ایران پیشنهاد جالب توجهی برای کمک به زلزله زدگان زلزله اخیر در استان کرمانشاه مطرح کرد. …

(image)
چرا AFC نام ایران را از قلم انداخت؟

About