Home » باشگاه خبر ورزشی » پیروزی کاوالیرز و شکست گلدن استیت در NBA

پیروزی کاوالیرز و شکست گلدن استیت در NBA

پیروزی کاوالیرز و شکست گلدن استیت در NBA
صبح امروز در NBA یازده بازی انجام شد که در مهم‌تر‌ین آنها کلیولند کاوالیرز به پیروزی رسید و گلدن استیت وریرز شکست خورد.

پیروزی کاوالیرز و شکست گلدن استیت در NBA

صبح امروز در NBA یازده بازی انجام شد که در مهم‌تر‌ین آنها کلیولند کاوالیرز به پیروزی رسید و گلدن استیت وریرز شکست خورد.
پیروزی کاوالیرز و شکست گلدن استیت در NBA

فروش بک لینک

About