Home » باشگاه خبر ورزشی » پشت پرده ماجرای میزبانی ایران و عربستان و تصمیم کنفدراسیون آسیا

پشت پرده ماجرای میزبانی ایران و عربستان و تصمیم کنفدراسیون آسیا

پشت پرده ماجرای میزبانی ایران و عربستان و تصمیم کنفدراسیون آسیا

دیدار های باشگاهی و ملی ایران و عربستان به احتمال فراوان با رای کمیته فنی و مسابقات کنفدراسیون آسیا طبق روال در 2 کشور فوق برگزار خواهد شد.

پشت پرده ماجرای میزبانی ایران و عربستان و تصمیم کنفدراسیون آسیا

دیدار های باشگاهی و ملی ایران و عربستان به احتمال فراوان با رای کمیته فنی و مسابقات کنفدراسیون آسیا طبق روال در 2 کشور فوق برگزار خواهد شد.

(image)
پشت پرده ماجرای میزبانی ایران و عربستان و تصمیم کنفدراسیون آسیا

About