Home » باشگاه خبر ورزشی » پرچمدار ایران در المپیک مکزیکو سیتی درگذشت

پرچمدار ایران در المپیک مکزیکو سیتی درگذشت

پرچمدار ایران در المپیک مکزیکو سیتی درگذشت

ایسنا: ابوالفضل انوری ملی پوش سابق کشتی آزاد ایران در سنگین وزن و پرچمدار کاروان ایران در بازی های المپیک 1968 مکزیکوسیتی که مدت زیادی در بستر بیماری بود دار فانی را وداع گفت. …

پرچمدار ایران در المپیک مکزیکو سیتی درگذشت

ایسنا: ابوالفضل انوری ملی پوش سابق کشتی آزاد ایران در سنگین وزن و پرچمدار کاروان ایران در بازی های المپیک 1968 مکزیکوسیتی که مدت زیادی در بستر بیماری بود دار فانی را وداع گفت. …

(image)
پرچمدار ایران در المپیک مکزیکو سیتی درگذشت

About