Home » باشگاه خبر ورزشی » پدر نیمار حرف آخر را زد

پدر نیمار حرف آخر را زد

پدر نیمار حرف آخر را زد

پدر ستاره برزیلی پاری سن ژرمن هواداران این تیم را شوکه کرد و از دوری 2 ماه این بازیکن چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی سخن به میان آورد.

پدر نیمار حرف آخر را زد

پدر ستاره برزیلی پاری سن ژرمن هواداران این تیم را شوکه کرد و از دوری 2 ماه این بازیکن چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی سخن به میان آورد.

(image)
پدر نیمار حرف آخر را زد

About