Home » باشگاه خبر ورزشی » پاشازاده: استقلال در 4بازی گذشته خوب نبوده

پاشازاده: استقلال در 4بازی گذشته خوب نبوده

پاشازاده: استقلال در 4بازی گذشته خوب نبوده
مدافع اسبق استقلال اعتقاد دارد این تیم در بازی‌های گذشته خود نمایش خوبی نداشته است.

پاشازاده: استقلال در 4بازی گذشته خوب نبوده

مدافع اسبق استقلال اعتقاد دارد این تیم در بازی‌های گذشته خود نمایش خوبی نداشته است.
پاشازاده: استقلال در 4بازی گذشته خوب نبوده

فروش بک لینک

About