Home » عکس های ورزشی » پادرمیانی وزیر ورزش برای حضور نماینده زن مجلس در سالن رقابت های کشتی+ عکس

پادرمیانی وزیر ورزش برای حضور نماینده زن مجلس در سالن رقابت های کشتی+ عکس

پادرمیانی وزیر ورزش برای حضور نماینده زن مجلس در سالن رقابت های کشتی+ عکس

در حالیکه نیروی انتظامی قصد داشت از حضور یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی به سالن مسابقات کشتی ممانعت به عمل آورد، وزیر ورزش با پادرمیانی باعث شد وی بتواند در سالن پورشریفی تبریز حضور پیدا کند.

پادرمیانی وزیر ورزش برای حضور نماینده زن مجلس در سالن رقابت های کشتی+ عکس

در حالیکه نیروی انتظامی قصد داشت از حضور یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی به سالن مسابقات کشتی ممانعت به عمل آورد، وزیر ورزش با پادرمیانی باعث شد وی بتواند در سالن پورشریفی تبریز حضور پیدا کند.

(image)
پادرمیانی وزیر ورزش برای حضور نماینده زن مجلس در سالن رقابت های کشتی+ عکس

About