Home » باشگاه خبر ورزشی » پاداش چند هزار دلاری در انتظار آزمون و عزت‌اللهی

پاداش چند هزار دلاری در انتظار آزمون و عزت‌اللهی

پاداش چند هزار دلاری در انتظار آزمون و عزت‌اللهی
معاون اول فرماندار روستوف خبر داد: در صورت صعود روستوف به مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه ۲۰ میلیون یورو درآمد کسب می‌کند که ۳۰ درصد آن پاداش بازیکنان است.

پاداش چند هزار دلاری در انتظار آزمون و عزت‌اللهی

معاون اول فرماندار روستوف خبر داد: در صورت صعود روستوف به مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه ۲۰ میلیون یورو درآمد کسب می‌کند که ۳۰ درصد آن پاداش بازیکنان است.
پاداش چند هزار دلاری در انتظار آزمون و عزت‌اللهی

روزنامه ایران

About