Home » باشگاه خبر ورزشی » ونگر: هر کار کردیم به گل نرسیدیم

ونگر: هر کار کردیم به گل نرسیدیم

ونگر: هر کار کردیم به گل نرسیدیم
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال پس از حذف تیمش از جام اتحادیه به انتقاد از عملکرد شاگردانش پرداخت.

ونگر: هر کار کردیم به گل نرسیدیم

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال پس از حذف تیمش از جام اتحادیه به انتقاد از عملکرد شاگردانش پرداخت.
ونگر: هر کار کردیم به گل نرسیدیم

About