Home » باشگاه خبر ورزشی » ونگر: الکسیس سانچس استثنایی بود

ونگر: الکسیس سانچس استثنایی بود

ونگر: الکسیس سانچس استثنایی بود
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال، پس از پیروزی 5-1 تیمش مقابل وستهام، الکسیس سانچس، مهاجم تیمش که در این دیدار در 14 دقیقه، هت تریک کرد را مورد ستایش قرار داد.

ونگر: الکسیس سانچس استثنایی بود

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال، پس از پیروزی 5-1 تیمش مقابل وستهام، الکسیس سانچس، مهاجم تیمش که در این دیدار در 14 دقیقه، هت تریک کرد را مورد ستایش قرار داد.
ونگر: الکسیس سانچس استثنایی بود

About