Home » باشگاه خبر ورزشی » وقتی گوشی بازیکن تیم ملی از طبقه سیزدم هتل به پائین پرت شد!

وقتی گوشی بازیکن تیم ملی از طبقه سیزدم هتل به پائین پرت شد!

وقتی گوشی بازیکن تیم ملی از طبقه سیزدم هتل به پائین پرت شد!

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ امید ابراهیمی هافبک با اخلاق استقلال که در طول عمر بازیگری اش یک بار هم حاشیه سازی نکرده، در اردوی اخیر تیم ملی با بدشانسی روبرو شد. تیم ملی در زمان برگزاری اردوی خود در طبقه سیزدهم هتل آزادی حضور داشت و بازیکنان در این طبقه پرسه می زدند. اما درب یکی از روزها، امید ابراهیمی در دقایقی که مقابل پنجره اتاقش ایستاده بود و تلفنی حرف می زد، اتفاق بدی برایش افتاد. او مشغول صحبت با تلفن همراه خود بود که یک لحظه سرش را برگرداند و در همان لحظه گوشی از دستش در رفت و با بدشانسی تمام پائین افتاد …

وقتی گوشی بازیکن تیم ملی از طبقه سیزدم هتل به پائین پرت شد!

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ امید ابراهیمی هافبک با اخلاق استقلال که در طول عمر بازیگری اش یک بار هم حاشیه سازی نکرده، در اردوی اخیر تیم ملی با بدشانسی روبرو شد. تیم ملی در زمان برگزاری اردوی خود در طبقه سیزدهم هتل آزادی حضور داشت و بازیکنان در این طبقه پرسه می زدند. اما درب یکی از روزها، امید ابراهیمی در دقایقی که مقابل پنجره اتاقش ایستاده بود و تلفنی حرف می زد، اتفاق بدی برایش افتاد. او مشغول صحبت با تلفن همراه خود بود که یک لحظه سرش را برگرداند و در همان لحظه گوشی از دستش در رفت و با بدشانسی تمام پائین افتاد …

وقتی گوشی بازیکن تیم ملی از طبقه سیزدم هتل به پائین پرت شد!

About