Home » باشگاه خبر ورزشی » واکنش وزارت ورزش به اقدام علیرضا کریمی

واکنش وزارت ورزش به اقدام علیرضا کریمی

واکنش وزارت ورزش به اقدام علیرضا کریمی

ایسنا: وزارت ورزش و جوانان در واکنشی، اقدام علیرضا کریمی برای دفاع از مردم فلسطین را ستود. عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان اقدام جوانمردانه علیرضا کریمی را ستود در پیام وی آمده است : …

واکنش وزارت ورزش به اقدام علیرضا کریمی

ایسنا: وزارت ورزش و جوانان در واکنشی، اقدام علیرضا کریمی برای دفاع از مردم فلسطین را ستود. عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان اقدام جوانمردانه علیرضا کریمی را ستود در پیام وی آمده است : …

(image)
واکنش وزارت ورزش به اقدام علیرضا کریمی

About