Home » باشگاه خبر ورزشی » واکنش عجیب بیرانوند به هواداران پرسپولیس

واکنش عجیب بیرانوند به هواداران پرسپولیس

واکنش عجیب بیرانوند به هواداران پرسپولیس

در دقیقه 64 دیدار پرسپولیس و پدیده علیرضا بیرانوند واکنشی عجیب نسبت به هواداران پرسپولیس انجام داد.

واکنش عجیب بیرانوند به هواداران پرسپولیس

در دقیقه 64 دیدار پرسپولیس و پدیده علیرضا بیرانوند واکنشی عجیب نسبت به هواداران پرسپولیس انجام داد.

(image)
واکنش عجیب بیرانوند به هواداران پرسپولیس

About