Home » باشگاه خبر ورزشی » واکنش سیدجلال درباره بازوبند کاپیتانی تیم ملی

واکنش سیدجلال درباره بازوبند کاپیتانی تیم ملی

واکنش سیدجلال درباره بازوبند کاپیتانی تیم ملی
سپردن بازوبند کاپیتانی تیم ملی در بازی با عمان به اشکان دژآگه به سوژه مورد بحث روزهای اخیر تبدیل شده است.

واکنش سیدجلال درباره بازوبند کاپیتانی تیم ملی

سپردن بازوبند کاپیتانی تیم ملی در بازی با عمان به اشکان دژآگه به سوژه مورد بحث روزهای اخیر تبدیل شده است.
واکنش سیدجلال درباره بازوبند کاپیتانی تیم ملی

بک لینک

About