Home » باشگاه خبر ورزشی » هیدینک: همه شرایط فعلی چلسی را می دانند

هیدینک: همه شرایط فعلی چلسی را می دانند

هیدینک: همه شرایط فعلی چلسی را می دانند
سرمربی هلندی به طور غیر مستقیم بی انگیزگی را مهم ترین عامل شکست امروز تیمش مقابل سوانسی قلمداد کرد.

هیدینک: همه شرایط فعلی چلسی را می دانند

سرمربی هلندی به طور غیر مستقیم بی انگیزگی را مهم ترین عامل شکست امروز تیمش مقابل سوانسی قلمداد کرد.
هیدینک: همه شرایط فعلی چلسی را می دانند

بک لینک رنک 7

About