Home » باشگاه خبر ورزشی » هکینگ: هیچکس به ما اعتقادی نداشت

هکینگ: هیچکس به ما اعتقادی نداشت

هکینگ: هیچکس به ما اعتقادی نداشت
دیتر هکینگ، سرمربی ولفسبورگ عنوان کرد که هیچکس باور نداشت تیمش بتواند رئال مادرید را شکست دهد.

هکینگ: هیچکس به ما اعتقادی نداشت

دیتر هکینگ، سرمربی ولفسبورگ عنوان کرد که هیچکس باور نداشت تیمش بتواند رئال مادرید را شکست دهد.
هکینگ: هیچکس به ما اعتقادی نداشت

بک لینک رنک 1

About