Home » باشگاه خبر ورزشی » هوادار خردسال و سرطانی پرسپولیس در گذشت

هوادار خردسال و سرطانی پرسپولیس در گذشت

هوادار خردسال و سرطانی پرسپولیس در گذشت
هوادار خردسال پرسپولیس که به سرطان دچار بود امشب دار فانی را وداع گفت.

هوادار خردسال و سرطانی پرسپولیس در گذشت

هوادار خردسال پرسپولیس که به سرطان دچار بود امشب دار فانی را وداع گفت.
هوادار خردسال و سرطانی پرسپولیس در گذشت

تکنولوژی جدید

About