Home » عکس های ورزشی » همراهی هوینس با بایرنی‌ها در سفرپرتغال(عکس)

همراهی هوینس با بایرنی‌ها در سفرپرتغال(عکس)

همراهی هوینس با بایرنی‌ها در سفرپرتغال(عکس)
رئیس پیشین بایرن برای نخستین بار بعد از آزادی‌اش از زندان، باشگاه سابقش را در یک سفر خارجی همراهی کرد.

همراهی هوینس با بایرنی‌ها در سفرپرتغال(عکس)

رئیس پیشین بایرن برای نخستین بار بعد از آزادی‌اش از زندان، باشگاه سابقش را در یک سفر خارجی همراهی کرد.
همراهی هوینس با بایرنی‌ها در سفرپرتغال(عکس)

خرید بک لینک

آهنگ جدید

About