Home » باشگاه خبر ورزشی » هر دو گروه دشوار است/ پیرونی: مشکل ما پرواز به شرق آسیا است

هر دو گروه دشوار است/ پیرونی: مشکل ما پرواز به شرق آسیا است

هر دو گروه دشوار است/ پیرونی: مشکل ما پرواز به شرق آسیا است
مدیر تیم ملی فوتبال ایران از فاصله کوتاه مسابقات ایران و پرواز به شرق آسیا از مشکلات اصلی در راه جام جهانی روسیه یاد کرد.

هر دو گروه دشوار است/ پیرونی: مشکل ما پرواز به شرق آسیا است

مدیر تیم ملی فوتبال ایران از فاصله کوتاه مسابقات ایران و پرواز به شرق آسیا از مشکلات اصلی در راه جام جهانی روسیه یاد کرد.
هر دو گروه دشوار است/ پیرونی: مشکل ما پرواز به شرق آسیا است

بک لینک رنک 1

wolrd press news

About