Home » باشگاه خبر ورزشی » هافبک مقدونیه ای استقلال، وارد تهران شد

هافبک مقدونیه ای استقلال، وارد تهران شد

هافبک مقدونیه ای استقلال، وارد تهران شد

ورزش سه: بازیکن خارجی مورد نظر استقلال دقایقی بیش از طریق فرودگاه امام خمینی وارد تهران شد. قرار است بویان بعد از انجام تست های پزشکی و در صورت تایید سلامت رسما با استقلال قرارداد امضا کند. …

هافبک مقدونیه ای استقلال، وارد تهران شد

ورزش سه: بازیکن خارجی مورد نظر استقلال دقایقی بیش از طریق فرودگاه امام خمینی وارد تهران شد. قرار است بویان بعد از انجام تست های پزشکی و در صورت تایید سلامت رسما با استقلال قرارداد امضا کند. …

(image)
هافبک مقدونیه ای استقلال، وارد تهران شد

About