Home » باشگاه خبر ورزشی » نویر: شواینی هنوز یکی از بهترین هاست

نویر: شواینی هنوز یکی از بهترین هاست

نویر: شواینی هنوز یکی از بهترین هاست
مانوئل نویر، دروازه بان آلمانی بایرن مونیخ به تمجید از باستین شواین اشتایگر پرداخت و وی را هنوز یکی از بهترین هافبک های جهان دانست.

نویر: شواینی هنوز یکی از بهترین هاست

مانوئل نویر، دروازه بان آلمانی بایرن مونیخ به تمجید از باستین شواین اشتایگر پرداخت و وی را هنوز یکی از بهترین هافبک های جهان دانست.
نویر: شواینی هنوز یکی از بهترین هاست

ابزار رسانه

About